Suomessa valmistetut korut

Henkilökohtainen palvelu

kohti kotimaisten korujen vallankumousta

Jules & Berylille rahoitus laajaan suomalaista korualaa kehittävään hankkeeseen

13.10.2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Jules & Berylille ”Kotimaisten korujen vallankumous: elinvoimaa yhteistyöstä, digitaalisista mahdollisuuksista ja yhteisestä kasvusuunnasta” – kehityshankkeen toteuttamiseen avustuksen. Hanke on merkittävä ja huomatta avaus edistää ja rakentaa alan tulevia menestyksen mahdollisuuksia. Hankkeessa elinvoimaistetaan korualaa edistämällä alan kasvun mahdollisuuksia ja edellytyksiä kehittämällä alan digitaalisuutta ja yhteistyötä. Hankkeessa luodaan perustaa parempaan kilpailukykykyyn alan toimijoille, erityisesti yksinyrittäjille.

Jules & Beryl toteuttaa 2023-2025 laajan kotimaista korualaa kehittävän hankkeen, jossa elinvoimaistetaan alaa sitouttamalla yhteistyöhön ja nostamalla alan arvostusta sekä edistämällä kasvun mahdollisuuksia ja edellytyksiä digitaalisuutta hyödyntämällä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Jules & Berylille 284 000 euron avustuksen ajalle 1.9.2023 – 30.6.2025.

”Haluan kiittää kaikkia alan tahoja ja muita hankehakuvaiheen tukijoita, jotka olivat mukana tukemassa hankehakemuksen syntyä. Vaativa ponnistus ja perinpohjainen työ palkittiin. Kiitämme myös Opetus- ja kulttuuriministeriötä, että suomalaisen korun ja koruihin liittyvän kulttuuriperinnön eteen tehtävä työmme nähtiin merkitykselliseksi.”, Johanna Lundán, Jules & Berylin toimitusjohtaja, tiivistää kiitollisena.

Hanke luo vahvan pohjan suomalaisen korun kestävämmälle tulevaisuudelle, jossa kotimaiset korut saavat ansaitsemansa äänensä kuulluksi, tekijät työnsä näkyväksi ja korujen ystävät omaa persoonansa kuvastavia koruja ostettavakseen. Hanke jakaantuu uuden yhteisöllisyyden ja yhteistyömallin rakentamiseen sekä uusien digitaalisten innovaatioiden hyödyntämiseen alan löydettävyyden ja saavutettavuuden parantamiseksi. Osana hanketta muodostetaan alan tilannekuva ja yhteinen kasvusuunnitelma. Hankkeen lopputuloksena syntyy alan promootioon soveltuvaan sivustoon ja uusi yhdessä tekemisen toimintamalli.

”Myönteinen tukipäätös oli erittäin upea uutinen. Olemme innoissamme, että pääsemme viemään suomalaista korualaan eteenpäin näin merkittävällä hankkeella ja samalla otamme annetun mahdollisuuden vastuun vakavasti. Hanke on upea mahdollisuus tuoda valonpilkahdusta alan toimijoille ja uskallusta unelmointiin. Ala tarvitsee nyt rohkeita avauksia ja kunnianhimoisia projekteja.”, iloitsee Lundán.

Tavoitteena edistää elinvoimaa yhteistyöllä, digitaalisilla mahdollisuuksilla ja yhteisellä kasvusuunnalla

Hankkeen tavoitteena on lisätä kotimaisen korumuotoilu-, korutaide- ja kultaseppäalan kasvun mahdollisuuksia ja edellytyksiä sekä arvostusta. Digitalisaatiota sekä verkostojen ja osaamisen syntymistä vauhditetaan uudistamalla alan digitaalista näkyvyyttä ja löydettävyyttä innovatiivisin palveluin sekä luomalla alalle uusi yhteistyön malli. Alan toimijoille, erityisesti yksinyrittäjille, luodaan parempaa kilpailukykyä.

Hankkeen tavoite jakaantuu 3 kokonaisuuteen:

1) Alasta kerätään puuttuvaa dataa kokonaisvaltaisen tilannekuvan luomiseksi sekä toimintaedellytys- ja asiakasymmärryksen lisäämiseksi.

2) Alalle luodaan yhteisöllisyyttä lisäämään toimijoiden yhteistyötä ja työhyvinvointia.

3) Alan tunnettavuutta, löydettävyyttä ja saavutettavuutta lisätään digitaalisia työkaluja käyttäen ja kehittäen.

Hanke osallistaa koko alaa monipuolisesti

Hankkeessa korumuotoilua katsotaan erityisesti kultaseppäkulttuurin silmin ja pitäen sisällään myös piensarjana tai osittain teollisena tuotantona tehdyt korut sekä korutaiteen ja uniikkikorut.

Painotus on alan yksinyrittäjissä ja itsenäisten brändien pienyrittäjissä, huomioiden kuitenkin myös alan isommat yritykset. Hanke on vahvasti osallistava. Hankkeessa alan yrittäjät, eri alan järjestöt sekä alan oppilaitokset, ovat mukana kehittämässä hankkeessa syntyviä palveluja ja toimintamalleja. Hankkeesta hyötyvät niin korualan yritykset, oppilaitokset ja koko toimiala sekä kuluttajat.

Hanketta johtaa ja organisoi Jules & Beryl Oy. Hankkeen organisoituminen ja toteutusmalli perustuu ostopalvelusopimus -pohjaiseen asiantuntijatyöhön. Toimeenpanoa tukee monialainen ja laaja asiantuntijatiimi. Hankkeessa hyödynnetään yhteiskehittämisen mallia.

 ” 

Harva suomalainen oikeasti tietää miten korut tehdään. Kun korujen tekemiseen vaadittavia taitoja ja työvaiheita ei tunneta, ei alan toimijoita myöskään osata arvostaa.

Hankkeella luodaan pohjaa kotimaisten korujen vallankumoukselle

Kotimainen koruala on jäänyt monelta pimentoon taiteena ja muotoiluna. Vaikka kotimaisen korualan laatu ja design ovat maailmanluokan tasoa, ja tunnettua jo Fabergén ajoilta, on ala jäänyt parrasvaloista syrjään. ”Harva suomalainen oikeasti tietää miten korut tehdään. Kun korujen tekemiseen vaadittavia taitoja ja työvaiheita ei tunneta, ei alan toimijoita myöskään osata arvostaa. Hankkeen avulla pääsemme myös ravistelemaan suomalaista korunkäyttökulttuuria ja lisäämään korutietoutta.”, Lundán avaa.

Kehityshankkeessa suomalaisen korualan näkyvyyttä ja myynnin kasvua edistetään lanseeraamalla digitaalisia palveluinnovaatioita, jotka tekevät suomalaisen koru löydettävämmäksi ja luomalla perustaa alan promootion soveltuvaan sivustoon. Hankkeen lopputuloksena syntyy myös uudenlainen yhdessä tekemisen toimintamalli, jonka lähtökohtana on auttaa alan yksin/mikroyrittäjiä kehittämään liiketoimintansa tuloksellisuutta.

Jules & Beryl kutsuu alan toimijat mukaan hankkeen osallistumaan aktiivisesti toimenpiteisiin, hyötymään hankkeen tarjoamista mahdollisuuksista sekä rakentamaan hankkeen avulla kotimaisten korujen vallankumousta.

Hankkeelle saatu tuki on osa kulttuuri- ja luovien alojen rakennetukea

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala on myöntänyt kulttuurin ja luovien alojen toimijoille valtionavustuksina 8 383 890 euroa innovatiivisten palvelujen sekä tuotanto- ja toimintamallien kehittämiseen. Avustushaku oli kolmas osa ministeriön 30 miljoonan euron kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuesta.

Rakennetuella edistetään kulttuuri- ja luovien alojen palvelujen uudistumista, tuotanto- ja toimintamallien kehittämistä sekä digitalisaatiota. Tämän tuen päätavoitteena on lisätä luovien alojen työmahdollisuuksia ja nostaa niiden osuus bruttokansantuotteesta merkittävästi vuoteen 2026 mennessä. Tuetut hankkeet tukevat myös luovan talouden tiekartan tavoitteiden saavuttamista.

Hakemuksia tällä hakukierroksella tuli yhteensä 118 kappaletta määräaikaan mennessä, ja näistä tuki myönnettiin 20 hankkeelle. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä myönnetään yhteensä 30 miljoonaa euroa kulttuuri- ja luovien alojen uudistamisen rakennetukea. Ensimmäinen avustushaku toteutettiin vuonna 2021, jolloin myönnettiin neljä miljoonaa euroa, toinen vuonna 2022, jolloin myönnettiin 13,72 miljoonaa euroa, ja neljäs sekä samalla viimeinen hakukierros on tarkoitus toteuttaa vuodenvaihteessa 2023-2024.

 

Lisätiedot:
Johanna Lundán / Jules & Beryl
040 538 0433 tai johanna@julesandberyl.fi

ARTIKKELI JATKUU ILMOITUKSEN JÄLKEEN

Avainsanat
Toimitus

Toimitus

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

SAATAT PITÄÄ MYÖS NÄISTÄ

Tässä artikkelissa tutustumme kevään 2024 kuumimpiin korutrendeihin, jotka ovat valloittaneet niin punaiset matot kuin muotitalojen catwalkitkin!
Kotimainen laulaja, runoilija ja lauluntekijä Kyösti Mäkimattila on julkaissut uuden korumalliston nimeltään Suuntatähti. Julkistustilaisuutta vietettiin Turussa
Kultaseppä Pirjo Lakkapään elämänpoluista kertova korusarja Häivähdyksiä on voittanut Vuoden koru 2024 -kilpailun.